Browar pod zamkiem
Pobierz Menu

O nas

Browar Pod Zamkiem to inicjatywa rodzinna Hanny i Hieronima ?angowskich, zlokalizowanym w kamienicy w bezpo?rednim s?siedztwie i gˇruj?cym nad ni? Zamku Ksi???t Pomorskich. Restauracja usytuowana jest w t?tni?cej niegdy? ?yciem historycznej cz??ci Szczecina, ktˇra podczas dzia?a? wojennych zosta?a niemal ca?kowicie zniszczona poprzez dywanowe bombardowania, grzebi?c na wiele lat jej tajemnice.

Kamienica, w której mie?ci si? Browar Pod Zamkiem zaczeli?my budowa? w 2001 roku. Powsta?a ona na obrysie starych murów ?redniowiecznych stoj?cych tu przed II Wojn? ?wiatow?, kiedy Szczecin nazywa? si? jeszcze Stettinem. Pomys? na stworzenie restauracji z piwem rzemie?lniczym i doskona?? kuchni? zaistnia? w g?owie Hanny ?angowskiej dawno temu. Jednak koncepcyjnie i realizacyjnie podeszli?my do tematu dopiero na prze?omie roku 2012 i 2013. Od pocz?tku projekt zak?ada?, ?e jako kamienica staromiejska parter i piwnice b?d? przeznaczone na gastronomi?.

W latach 2012 - 2014 je?dzili?my po wielu miastach Europy, rozpoznawali?my temat browarowy i poszukiwali?my odpowiadaj?cego nam producenta linii technologicznej Browaru. Rozmowy z wieloma piwowarami, producentami w ró?nych krajach trwa?y wiele tygodni. Wielokrotnie byli?my uczestnikami na targach, gdzie mieli?my okazjie spotyka? si? z wieloma specjalistami w materii piwa kraftowego. Wielokrotne degustacje da?y nam niez?y wgl?d w znanych europejskich producentów browarów. I tak w 2014 roku wybrali?my producenta z Monachium - JOH ALBRECHT.

Oprócz samej linii technologicznej Browaru Pod Zamkiem prowadzili?my poszukiwania wytwórców pozosta?ych elementów lokalu, takich jak wentylacja, klimatyzacja, wyposa?enie kuchni i wiele innych. Tu nale?y zaznaczy?, ?e wszystko w lokalu zosta?o postawione od zera. Odbywali?my niezliczone rozmowy wst?pne i koncepcyjne z wieloma projektantami. W tym samym czasie odbywa?o si? poszukiwanie finansowania, które przy udziale Pana Andrzeja Najdy uda?o si? nam uzyska? podpisuj?c umow? w Szczeci?skim Funduszu Po?yczkowym w lII kwartale 2017. Od tamtej pory prace ruszy?y pe?n? par?. W czerwcu 2018 roku przyjecha?a z Monachium i zosta?a ustawiona kompletna linia produkcyjna do produkcji piwa. Nad wygl?dem lokalu czuwa pani architekt Dagmara Stacewicz – firma Atre, oraz nasz dobry opiekun pani Hania. Panie razem dobra?y o?wietlenia, materia?y wyko?czeniowe i inne rozwi?zania architektoniczne. Efekt ko?cowy mo?na odgl?da? codziennie w godzinach otwarcia lokalu.

Za ca?? inwestycj? odpowiedzialna jest firma WONAR Hieronim ?angowski, który bacznym okiem, dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu budowalanemu dogl?da? wszystkich wa?nych spraw budowalnych. Browar Pod Zamkiem jest gastronomiczn? i piwn? wizytówk? Szczecina. Dzi?ki niepowatarzalnemu klimatowi oraz doskona?ej kuchni nasza restauracja jest obowi?zkow? pozycj? na gastronomicznej mapie Szczecina.

Uwaga, ta strona u┼╝ywa COOKIES.

Stosujemy je, aby u┼éatwi─ç Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pami─Ötaj, ┼╝e w ka┼╝dej chwili mo┼╝esz zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce COOKIES w ustawieniach swojej przegl─ůdarki internetowej.

Zamknij

POBIERZ MENU
Browaru Pod Zamkiem

X
Pobierz MENU PL Pobierz MENU DE Pobierz MENU EN